Friday, August 23, 2019
Home Tags Ngân hàng

Tag: ngân hàng

Công việc đầu đời của các CEO ngân hàng

Trước khi là CEO ngân hàng VIB, ông Hàn Ngọc Vũ từng mò mẫm để có khách hàng khi còn là nhân viên tập...