Wednesday, October 16, 2019
Home Tags Elon Musk

Tag: Elon Musk

2016 – năm của thiên tài Elon Musk, hãy nhìn lại...

Kẻ thay đổi nhân loại này đã đạt được gì và đã mất những gì trong năm 2016 vừa qua? Elon Musk - nhà đầu...